Revize komínů

Revize spalinových cest

Provádíme revize komínů a spalinových cest jak u nové výstavby, tak periodické revize stávajících objektů. Databáze našich zákazníků je zárukou, že revize budou provedeny v termínech vyplývajících ze zákona. Součástí revizní zprávy jsou upozornění na závady a náměty na zlepšení hospodárnosti provozu spotřebičů.

Revize a kontroly

Provádíme revize a kontroly spalinových cest, jak výchozí před uvedením spalinové cesty do provozu, tak periodické u stávajících objektů. V případě, že máme se zákazníkem trvalou smlouvu, provádíme prohlídky pravidelně v intervalech, které jsou dány zákonem. Odpadne Vám tak starost o tuto povinnost.

Kominictví Lašan | Štefánikova 131/61, 612 00 Brno

+420 602 758 812 | +420 774 112 116 | lasan@email.cz